EWUlogo

EWU Landesmeisterschaft 2017

NRHA - SBH Open CHAMPION - 2017#

EWU Mitteldeutsche Landesmeisterschaft – 2017

Landesmeister – LK1-2B – Ranch Riding – Just A Little Spat / Gina Mel Opitz

Landesmeister – LK1-2B – Pleasure – Just A Little Spat / Gina Mel Opitz

Vize Landesmeister – LK1-2B – Reining – Just A Little Spat / Gina Mel Opitz

Vize Landesmeister – LK1-2A – Ranch Riding – Just A Little Spat / René Opitz

Vize Landesmeister – LK1-2A – Pleasure – Just A Little Spat / René Opitz

Vize Landesmeister – LK1-2A – Reining – Just A Little Spat / René Opitz

1.Place – LK1-2B – Reining – Just A Little Spat / Gina Mel Opitz

2.Place – LK1-2A – Reining – Just A Little Spat / René Opitz

2.Place – LK1-2A – Ranch Riding – Just A Little Spat / René Opitz

3.Place – LK1-2A – Pleasure – Just A Little Spat / René Opitz

3.Place – LK3-AB – Reining – Just A Little Spat / Nicole Opitz

Danke an alle Helfer und Sponsoren.